fbpx
Kaniowscy Clinic Blog Stowarzyszenie lekarzy dermatologów estetycznych
dr n med Ewa Kaniowska wiceprezes-Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE), którego wiceprezesem jest dr n. med. Ewa Kaniowska, zostało powołane w 1999 roku z inicjatywy niewielkiej, bo 17-osobowej grupy dermatologów od lat zainteresowanych problemami estetycznymi skóry. Przez czas swojej działalności Stowarzyszenie wykreowało dermatologię estetyczną i medycynę estetyczną w Polsce. Obecnie organizacja liczy blisko 400 najlepszych dermatologów zajmujących się dermatologią i medycyną anti-aging.

SLDE działa bardzo prężnie nie tylko w kraju, ale również na forum międzynarodowym,  reprezentując Polskę w Europejskim Stowarzyszeniu Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej (ESCAD). Nieustannie nawiązuje kontakty międzynarodowe, uczestnicząc w światowych kongresach i współpracując z ośrodkami naukowo-badawczymi. Przyczynia się do popularyzacji nowych produktów, metod i urządzeń stosowanych w tej dziedzinie medycyny. Stowarzyszenie organizuje liczne szkolenia, sympozja i warsztaty z udziałem najlepszych specjalistów krajowych i zagranicznych. W skali roku z takich form kształcenia korzysta ponad 1000 lekarzy.

Lekarze, członkowie Stowarzyszenia, dążą do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania najnowszej wiedzy medycznej. Biorą udział w spotkaniach, warsztatach, a doświadczenie zdobyte w najlepszych europejskich ośrodkach, przekazują podczas szkoleń oraz wystąpień na międzynarodowych kongresach, na które są zapraszani.

stowarzyszenie lekarzy dermatologów

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych ugruntowało pozycję dermatologii estetycznej poprzez nieustanne kształcenie środowiska lekarskiego.

Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe Stowarzyszenia zaowocowało stworzeniem w Warszawie Międzynarodowego Centrum Medycyny Anti-Aging, którego celem jest kształcenie lekarzy w tej dziedzinie. Wykładowcy Centrum, do których należy również dr Ewa Kaniowska,  to grono najlepszych fachowców z kraju i z zagranicy,  wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Wdrożony program edukacyjny zapewnić ma bardzo dobre merytoryczne i przede wszystkim praktyczne przygotowanie do pracy lekarza medycyny anti-aging. Nauka od najlepszych, praktyka, solidne i rzetelne przygotowanie do zawodu są bowiem bardzo ważne, gdyż wpływają na bezpieczeństwo wykonywanych procedur medycznych i bezpieczeństwo pacjentów.

stowarzyszenie lekarzy dermatologów estetycznych ewa kaniowska

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych od 19 lat organizuje spotkanie dla Lekarzy, którzy swoją karierę zawodową związali z tą niezwykle prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny. Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging jest największym i najważniejszym wydarzeniem w tej branży. Precyzyjnie wyselekcjonowane tematy przedstawiane w trakcie 3-dniowego spotkania są okazją do zapoznania się z nowościami, ale przede  wszystkim do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń. Starannie przygotowany program obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak również pokazy technik zabiegowych. Wysoki poziom merytoryczny zapewniają wykłady najlepszych specjalistów z kraju i ze świata. Spotkania są niezwykle owocne, służą podnoszeniu bezpieczeństwa, skuteczności i udoskonalaniu prowadzonych przez lekarzy terapii a wszystko dla dobra i zadowolenia pacjentów.

kongres stowarzyszenia lekarzy dermatologów estetycznyc dr ewa kaniowska

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych od 13 lat organizuje konkurs na najlepsze produkty stosowane w estetyce lekarskiej. Głosy lekarzy z całej Polski decydują, który z nominowanych produktów otrzyma Perłę Dermatologii Estetycznej. Konkurs ten jest promocją jakości i bezpieczeństwa produktów oraz technologii w tej dziedzinie medycyny.

Dynamiczny rozwój dermatologii i medycyny estetycznej to z jednej strony umiejętność i  wiedza lekarzy, z drugiej edukacja pacjentów. Stowarzyszenie pozostaje w stałym kontakcie z dziennikarzami i mediami zajmujących się tematyką zdrowia i urody. Lekarze występują często w roli ekspertów i autorytetów w swojej dziedzinie, przekazując swoją wiedzę w celu propagowania sprawdzonych i skutecznych metod leczenia skóry.

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pacjentów poddających się zabiegom medycyny estetycznej. W związku z tym, że rośnie liczba powikłań po tego rodzaju procedurach, wykonywanych przez osoby niewykwalifikowane, Stowarzyszenie walczy o wprowadzenie jasnego zakazu wykonywania lekarskich zabiegów estetycznych przez osoby bez prawa do wykonywania zawodu lekarza. W pracach Sejmowej Komisji Zdrowia wzięła udział dr n. med. Ewa Kaniowska, wiceprezes SLDE. Podczas posiedzenia referowano sprawę ewentualnej zmiany przepisów w dziedzinie estetyki lekarskiej. Do czasu ich uregulowania Stowarzyszenie stara się prowadzić działania informacyjne i edukacyjne, by dotrzeć do pacjentów i uświadamiać ich, jak ważną sprawą, dla ich zdrowia i urody,  jest wybór odpowiedniego gabinetu i doświadczonego specjalisty.

Zadzwoń do nas +48713226909 Zadzwoń do nas